به مناسب روز عصای سفید

نویسنده:

۰۳:۲۲:۵۶

همه افراد نا بینا در غرب علاوه بر داشتن عصای سفید از بازوبندی هم که دارای ٣ نقطه شبیه خط بریل نابینایان است استفاده می کنند. اما ظاهرا اینکار در ایران انجام نمی شود و موضوع برای بیننده سوال بر انگیز است. در حالی که این بازو بند واقعا به نابینایان تعلق دارد و بادیدن آن باید هر کمکی می شود به آنان ارائه کرد و بی تفاوت عبور نکرد. چه در همراهی برای عبور از چراغ راهنمایی و چه سایر کمک های ممکن. البته اینجا به رعایت چراغ راهنمایی از سوی نابینا و ندیده گرفتنش از طرف افراد بینا هم اشاره شده.

منبع: صفحه کاریکاتورها

برگرفته از
روز عصای سفید
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه