تمامی ویندوزها از 1985 تا 2013

نویسنده:

۰۲:۱۶:۱۳Windows 1.0


Windows 2.0


Windows 3.0


Windows 95


Windows NT


Windows 98


Windows 2000


Windows ME


Windows XP


Windows Vista


Windows 7


Windows 8.0


Windows 8.1

برگرفته از
28 سال با ویندوز
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه

0 دیدگاه برای “تمامی ویندوزها از 1985 تا 2013”