نمایشگاه «The Book of Books»؛ قدیمی‌ترین نسخه خطی از دعای یهودیان

نویسنده:

۱۱:۴۴:۵۹

 
این متن منحصر به فرد قرون وسطی، مربوط به نماز یهودیان می‌باشد و همراه با سایر متن‌ها، حدود 50 صفحه را تشکیل می‌دهند. تاریخ این نسخ خطی به نیمه اول قرن 9 بر می‌گردد؛ نسخه خطی نوشته شده در کاغذ پوستی، شامل تعدادی از دعایای مربوط به علم العبادات و غیر علم العبادات می‌شود که به نظر می‌رسد در سبک و محتوا بابلی (Babylonian) باشد.
در این نسخه، تا حدودی دعا و نمازهای مربوط به "Shaharit" (صبح) برای "Sabbath" (سبت) و یک "Haggadah" برای "Passover" حفظ شده است، این نسخ تصدیقی بر ظهور اولین ‌مناجات نامه در تاریخ یهودیت می‌باشد. به احتمال زیاد این نسخه در دوران باستان، به یک فرد یا یک خانواده تعلق داشته و احتمالا از نسلی به نسل بعدی در طول قرن‌ها تحویل داده شده است. در حال حاضر پژوهش‌های عمیقی بر این نسخه خطی انجام شده است.
این نمایشگاه هیجان انگیز جدید، از طریق برخی از مهم‌ترین متون کتاب مقدس که تاکنون دیده شده است، 2000 سال تاریخ کتاب مقدس را نمایش می‌دهد. بر روی صفحه نمایش، قطعات اصلی از Septuagint، اولین کتاب مقدس عهد جدید، دست‌خط‌های نفیس از متون مذهبی، قطعات نادر از "Cairo Geniza" و صفحات اصلی از کتاب مقدس گوتنبرگ نشان داده می‌شود. این نمایشگاه نشانه‌های یهودیت را در ریشه‌های مسیحیت و آثار انتشار ایمان توحیدی را مورد بررسی قرار داده است.
ادیان توحیدی، یهودیت و مسیحیت، هر کدام به ترتیب از بزرگ‌ترین ادیان بر اساس کتاب مقدس، کتاب مقدس عبری (تنخ) و مسیحی کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) بوده است. در آن زمان کتاب مقدس، توسط بسیاری افراد به عنوان کلام خدا مورد تقدیس قرار می‌گرفته است، و سنگ بنای تمدن و استانداردی در برابر همه چیز و مقیاسی برای اندازه‌گیری بوده است.

یاسمن فراهانی فرد

برگرفته از
The Book of Books
لینک کوتاه

دیدگاه

1 دیدگاه برای “نمایشگاه «The Book of Books»؛ قدیمی‌ترین نسخه خطی از دعای یهودیان”