راز علمی قدرت و رشد ماهیچه

نویسنده:

۱۲:۰۱:۰۹

همه به ماهیچه و داشتن نیروی زیاد علاقه داریم، چه می‌خواهیم که قدرتمندتر باشیم، یا حس بهتری داشته باشیم یا شبیه سوپرمن باشیم.
و استراتژی‌ها و فرایندهای ورزشی زیادی برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می‌شود. اما اگر به شما می‌گفتم که این از کنترل شما خارج است و اینکه ژنتیک شما ممکن است کاملا جلوی شما را بگیرد چطور؟
از طرف دیگر اگر به شما می‌گفتم که رازی وجود دارد که می تواند به شما قدرت ابرانسان را بدهد چی؟

 

برگرفته از
asapscience
لینک کوتاه

دیدگاه