اجسامی شناوری که گاهی در میدان دیده شماست چه هستند؟

نویسنده:

۱۰:۵۷:۵۲

تا بحال متوجه چیزی شناور در محدوده دید خود شده اید؟ ممکن است مثل کرمی کوچک یا قطره‌ای شفاف باشد و هر وقت سعی می‌کنید دقیق تر به آن نگاه کنید، ناپدید می‌شود، و به محض تغییر جهت دید، دوباره نمایان می‌شود. با ما در توضیح برای این پدیده همراه باشید.

 

برگرفته از
Ted-Ed
لینک کوتاه

دیدگاه