جریان آشفته فیزیک و ونسان ون گوگ

نویسنده:

۰۹:۰۳:۲۴

در این ویدیو به بررسی توانایی ون گوگ به درک و نشان دادن یکی از مهمترین و عالی ترین مفاهیم دشواری که طبیعت پیش روی انسان آورده است خواهیم پرداخت.

 

برگرفته از
Ted-Ed
لینک کوتاه