موزاییک کاری‌های جدید از عصر بیزانس کشف شد

نویسنده:

۰۲:۴۳:۳۷

 

در هفته‌های اخیر مقامات آثار باستانی بیت شمش کشف بزرگ قابل توجهی در رابطه با محوطه‌ای موزاییک‌کاری شده متعلق به عصر بیزانس از بیت شمش (Ramat Bet Shemesh) انجام دادند.

حفاری‌های مربوطه توسط وزارت ساخت و ساز و مسکن تامین می‌شده است و به عنوان بخشی از گسترش بیت شمش انجام گرفته است. این بررسی‌های باستان شناسی با پای پیاده در امتداد تپه‌های جنوب بیت شمش انجام شد که سرانجام یافته‌های قابل توجهی را به ارمغان آورد.

در بررسی‌های مخزن مسدود، دریچه‌ای بر بالای چند دیوار باز شد و سطح آن قابل مشاهده بود. این سرنخ به جهان مخفی زیر زمینی، منجر به حفاری‌های باستان شناسی گسترده شد، که زندگی مرفه با قدمت به دوره بیزانس که قبلا ناشناخته بوده است را در معرض نمایش قرار داد. این محوطه توسط یک دیوار بیرونی احاطه شده است و در داخل به دو منطقه تقسیم می‌شود: یک منطقه صنعتی و فعالیتی و یک منطقه مسکونی.

یک منطقه بسیار بزرگ غیر معمول نیز، که برای تولید و حفظ روغن زیتون استفاده می‌شده است در منطقه صنعتی قرار گرفته است. این یافته در حفاری‌ها نشان می‌دهد که ساکنان محلی با تولید روغن زیتون برای امرار معاش خود زندگی می‌کرده‌اند. هم‌چنین اندازه قابل توجهی از تاسیسات کشاورزی نشان دهنده امکانات برای تولیدات نه تنها در سطح مصارف خانگی و داخلی، بلکه در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار ‌می‌گرفته است.

در بخش مسکونی نیز از ترکیب چند اتاق تشکیل شده است، که برخی از آن‌ها با پیاده‌روی موزاییک‌کاری شده مزین شده‌اند. بخشی از موزاییک‌های رنگارنگ در یک اتاق نمایان است که در آن یک راه پله که به طبقه دوم می‌رسد، محفوظ نمانده و قابلیت بررسی بیشتر را ندارد. در اتاق مجاور یکی دیگر از موزاییک‌های چند رنگ دیده می‌شود که با یک خوشه انگور احاطه شده در مجموعه‌ای از گل‌ها در داخل یک قاب هندسی آراسته شده است.

دو کوره مورد استفاده برای پخت نیز در محوطه قرار گرفته‌اند.

یاسمن فراهانی فرد

برگرفته از
موزاییک کاری‌
لینک کوتاه

دیدگاه