چرا «دختری با گوشواره مروارید» اثر فرمیر یک شاهکار است؟

نویسنده:

۱۰:۵۴:۳۷

آیا این دختر درحال چرخاندن روی خود به سمت شما ست یا در حال برگداندن روی خود از شماست هیچ کس با اطمینان نمی تواند این را بیان کند. با ما در برسی کارهای Johannes Vermeer همراه باشید.

 

برگرفته از
Ted-Ed
لینک کوتاه

دیدگاه

1 دیدگاه برای “چرا «دختری با گوشواره مروارید» اثر فرمیر یک شاهکار است؟”