رقص نور پنجره‌های هوشمند در پاسخ به باد و نور خورشید

نویسنده:

۱۱:۵۹:۱۳

این تأسیسات پنجره که ساخت هنرمندی به نام سایمون هِیدن است به حسگرهای باد و خورشید مجهز است و بازی خیره‌کننده‌ای از تغییر نور ایجاد می‌کنند.

این همان چیزی است که شاید ما دلمان بخواهد در خانه‌هایمان داشته باشیم: یک شرکت هنری با همکاری هنرمند و طراح آلمانی مقیم لندن، سایمون هیدن، بازی اعجاب‌آور نور داخل را بر اساس محرک‌های بیرونی ایجاد کرده است.

این پنجره‌ها که Shade نام دارد از 140 متر مربع پنل شیشه‌ای برخوردار است که به سلول‌های مثلث‌شکل تقسیم می‌شوند و هر کدام از آنها با یک فیلم مخصوص پوشیده می‌شوند. این فیلم بر اساس دو چیز میزان کدری و شفافیت را تغییر می‌دهد: نور خورشید و باد. وقتی خورشید در طول روز آسمان را می‌نوردد، نور از تیز بودن در صبح تا نرم در عصرها تغییر می‌کند.

وقتی باد در بیرون از ساختمان می‌وزد سلول‌های یک به یک از کدر به شفاف تغییر شکل می‌دهد و دوباره به سرعت به موقعیت خود برمی‌گردد.

به گفته هیدن، از آنجا که الگوهای باد و کیفیت نور مدام در طول روز در حال تغییر است فضای داخلی کاراکتر برنامه‌ریزی نشده‌ای از نور بیرون دارد. شب‌ها این اصل تغییر می‌کند و نور داخل به بیرون بازتابانده می‌شود تا الگویی کالیدوسکوپی و رنگارنگ در سنگفرش‌ها و جاده‌های اطراف منعکس می‌کند.
 

سعیده اکبری

برگرفته از
رقص نور
لینک کوتاه

دیدگاه