از حقیقت تا شایعه… تولد چندباره بدن انسان در طول حیات

نویسنده:

۰۱:۰۳:۴۸

آیا بدن انسان هر ٧ سال یک بار خود را با اندام‌های نو جایگزین می‌کند و احیا می‌شود؟

این تصور از قوه تخیل انسان‌ها نشأت گرفته و در اذهان عمومی رواج پیدا کرده است. اما واقعیت امر بدین ترتیب است:

در اصل، بدن انسان هر ٧ سال یک بار از نو ساخته می‌شود اما به این معنا که در طول این مدت تمام سلول‌های بدن انسان هر کدام به نوبه خود و ظرف مدت مشخصی با سلول جدید جایگزین می‌شود.

این یک حقیقت علمی و واقعی است که همه سلول‌ها به طور جداگانه یک دوره عمر محدود و مشخصی دارند. زمانی که عمر این دوره به پایان می‌رسد و سلول می‌میرد، سلول جدید جایگزین آن می‌شود. بدن انسان از حدود ۵٠ تا ٧۵ هزارمیلیارد سلول تشکیل شده است. هر کدام از سلول‌ها عمر منحصر به خودش را دارد که زمان مرگ انسان هر یک از آنها از هر نوع و در هر نقطه از بدن ظرف مدت چند ساعت تا یک روز می‌میرند.گلبول‌های قرمز خون در طول ۴ ماه می‌میرند در حالی که گلبول‌های سفید به طور میانگین بیش از یک سال پس از آن از بین می‌روند. سلول‌های پوست تا مدت ٢ تا ٣ هفته باقی می‌مانند. سلول‌های اندام‌های داخلی بدن پس از ۴ روز از بین می‌روند. سلول‌های اسپرم دوره عمر ٣ روزه دارند و پس از پایان این دوره می‌میرند اما سلول‌های مغز معمولاً در تمام طول عمر باقی می‌مانند. سلول‌های عصبی موجود در قشر خارجی مغز وقتی به پایان دوره عمر خود می‌رسند دیگر جایگزین نمی‌شوند.

در این تصور که بدن انسان هر ٧ سال یک بار احیا می‌شود هیچ نکته به خصوص و قابل توجهی وجود ندارد. این تنها یک حقیقت علمی است که سلول‌های بدن انسان هر ٧ سال یک بار می‌میرند و سلول‌های جدید جایگزین آنها می‌شوند. مشخص نیست این ذهنیت و تصور اولین بار از کجا و توسط چه کسی ساخته شده است؛ شاید یک شخص ناآگاه این افسانه را از خود درآورده باشد که تمام سلول‌های بدن انسان هر ٧ سال یک بار احیا می‌شوند.

 

برگرفته از
livescience
لینک کوتاه

دیدگاه