مزایای ایستادن درست چیست؟

نویسنده:

۱۰:۰۵:۰۱

آیا تا به حال کسی به شما گفته است که “صاف بایست”؟ یا شما را برای خم نشستن سر میز شام سرزنش کرده؟ این حرف ها ممکن است آزار دهنده باشند اما اشتباه نیستند.


 

برگرفته از
Ted-Ed
لینک کوتاه