بخوابید و در حین خواب کار کنید!

نویسنده:

۱۱:۰۹:۱۸


طبق تحقیقی که در فرانسه صورت گرفته، افرادی که سریع خوابشان می‌برد، به فرمان‌های لفظی به درستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. این محققان معتقدند این امر توضیح می‌دهد چرا زمانی که فردی نام شما را صدا می‌زند، بیدار می‌شوید و یا چرا صدای زنگ ساعت شما، بهتر از هر صدای دیگری شما را بیدار می‌کند.

ارتباط بین خواب، حافظه و یادگیری موضوع جدیدی نیست، اما این تحقیق از آن جهت قابل توجه است که وظایف خودکار را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق، ابتدا از افراد خواستند تا اسامی حیوانات یا اشیایی را که گفته می‌شود، به هنگام بیداری تشخیص دهند. در این حین، امواج مغزی این افراد را ثبت کردند. پس از هر کلمه، فرد مورد نظر از یک دست برای فشردن دکمه‌ای برای اسامی حیوانات و از دست دیگر برای فشردن دکمه‌ای برای اسامی اشیاء استفاده کرد.

الگویی که توسط نوار مغری ثبت شده بود، نشان داد که کدام قسمت‌های مغز در حین انجام این فعالیت‌ها درگیر می‌شوند و کدام قسمت‌ها آماده‌ی عکس‌العمل هستند. این آمادگی شامل شنیدن کلمه‌ی «فیل» و پردازش آن به عنوان اسم یک حیوان بود. افراد موردنظر این کار تا زمانی که خودکار شود، ادامه دادند.
سپس محققان افراد مورد نظر را به خواب فرو بردند و آن‌ها را در اتاقی تاریک و بر روی یک صندلی خمیده قرار دادند. محققان تا زمانی که این افراد به مرحله‌ی بین خواب سبک و خواب عمیق برسند، منتظر ماندند. سپس یک سری کلمات جدید را برایشان بازگو کردند.

این بار، دست‌های افراد مورد نظر حرکت نکردند، اما مغزشان همان فعالیت قبل را نشان داد. یکی از محققان می‌گوید: «می‌توان گفت آنچه اتفاق می‌افتد به نوعی همان قانونی است که به هنگام بیداری یاد گرفتند و انجام دادند».

زمانی که مغز انسان مورد تحریک قرار گرفت، عکس‌العمل خود را در حین خواب نیز نشان داد.


اما محققان از این امر کاملاً راضی نبودند. در نتیجه، یک مرحله‌ی دیگر پیش رفتند. آن‌ها تمام این مراحل را دوباره انجام دادند، اما به جای اسامی حیوانات و اشیاء از کلمات واقعی و کلمات مصنوعی استفاده کردند. همچنین این بار منتظر ماندند تا افراد مورد نظر کاملاً به خواب روند.
محققان دریافتند که این افراد مجدداً فعالیت مغزی دارند و کلمات را پردازش کرده و آماده‌ی حرکت دادن دستشان می‌شوند.
این موضوع بسیار هیجان‌انگیز است. محققان می‌دانستند که پردازش کلمات در حین خواب نیز انجام می‌پذیرد، اما نمی‌دانستند که  تا چه اندازه پیش می‌رود و به مرحله‌ی آمادگی برای انجام کاری می‌رسد.

با این که این خبر برای افرادی که می‌خواهند افعال بی قاعده را حفظ کنند، جذاب است، اما محققان هشدار دادند که فعالیت عصبی مورد نظر ممکن است تنها در مورد کارهای خودکار نتیجه بخش باشد.
محققان معتقدند این تجربیات در آینده افراد را توانمند می‌سازند و افراد می‌توانند کارهای مفیدی را حین خواب انجام دهند.

پریا اقدامی

برگرفته از
خواب و کار
لینک کوتاه

دیدگاه