هزینه ماهانه هر خانوار ایرانی؛ ۲/۲ میلیون تومان

نویسنده:

۰۸:۲۱:۴۳


طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار اسفند ماه هر سال حداقل مزد کارگران را بر اساس دو مولفه تورم و سبدهزینه خانوار باید افزایش دهد. با این حال آن طور که مقامات کارگری به آن اذعان دارند معمولا در افزایش حداقل مزد به مقوله سبد هزینه خانوار توجه نمی‌شود و تورم را ملاک اصلی قرار می‌دهند.

با وجود این، هر ساله مقامات کارگری سبد هزینه خانوار را تا قبل از شروع جلسات رسمی شورای عالی کار محاسبه و اعلام می‌کنند که معمولا وقتی شورای عالی کار رقم جدید حداقل دستمزد را اعلام می‌کنند، آن رقم نهایی فاصله فاحشی با سبد هزینه خانوار اعلام شده توسط مقامات کارگری دارد.

به عنوان مثال در سال گذشته هرچند سبد هزینه خانوار یک میلیون و 700 هزار تومان محاسبه شده بود اما حداقل مزد سال 93 معادل 606 هزار تومان اعلام شد.

برای امسال نیز آن طور که هادی ابوی ، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته است، رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری در سه ماهه نخست امسال دو میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شده است.

وی به ایسنا گفته است: این رقم در مقایسه با سال گذشته که یک میلیون و 700 هزار تومان بود افزایش پیدا کرده و اکنون که در ماه هفتم قرار داریم این رقم بیشتر شده، این در حالی است که نرخ تورم برابر اعلام مسئولان بین 20 تا 22 درصد گزارش می‌شود.

برگرفته از
هزینه
لینک کوتاه

دیدگاه