کشف جواهرات خانوادگی «آگاتا کریستی»

نویسنده:

۱۲:۴۶:۴۸

«جنیفر گرنت» خریدار این صندوق  است که در آن گاوصندوقی کوچک پیدا کرده است. او آن را در سال 2006 از حراجی در خانه قدیمی این نویسنده کتاب‌های جنایی خریده بود. گرنت بعد از گذشت چهارسال در صندوقچه را در نهایت به سختی باز کرده و در آن یک سنجاق سینه و حلقه الماس نشان پیدا می‌کند. این زن که در «ساسکس شرقی» در انگلستان اقامت دارد، تصمیم به حراج گذاشتن این جواهرات در حراج «بانامز» گرفته است و آن‌ها ممکن تا قیمت 13000 پوند به فروش برسند.

این صندوقچه سفری که به مادربزرگ آگاتا کریستی(نویسنده کتاب‌های کارآگاهی مشهوری چون «پوآرو» و «خانم مارپل») تعلق داشته، قسمتی از حراج وسایل در املاک قبلی این نویسنده بوده است. هنگامی که جنیفر گرنت این صندوقچه را به ارزش تنها 100 پوند خریداری می‌کند، متوجه می‌شود که گاوصندوق دربسته‌ی کوچکی در آن وجود دارد که به ته صندوقچه پیچ شده است. او می‌گوید:"گاوصندوق صندوقچه را بسیار سنگین کرده بود، برای همین سال‌ها در زیرپله دست نخورده باقی ماند. من در واقع نمی‌خواستم آن را باز کنم زیرا معمای گاوصندوق حل می‌شد، اما وقتی دوستانم به دیدنم آمدند و ما صندوق را تکان دادیم، صدای تکان خودن چیزی را از درون آن شنیدیم و آن را به کمک آچار و اهرم باز کردیم."

با باز کردن صندوقچه، او در داخل آن کیف دستی کوچکی همراه با سکه های طلا، یک سنجاق سینه الماس نشان و یک حلقه که 3 قطعه الماس بر روی آن کار شده بود پیدا می‌کند. به همگی این اشیا در زندگینامه آگاتا کریستی که خود آن را نوشته اشاره شده و او گفته که این جواهرات به او و خواهرش اختصاص داشته است. گرنت می‌گوید: "من زندگینامه کریستی را خوانده بوددم و می دانستم دقیقاً به چه نگاه می‌کنم، آن‌ها دقیقاً همان‌گونه که توصیف شده‌اند بودند، نفسم از هیجان بالا نمی آمد!"

این جواهرات در حراج بانامز در نایتزبریج انگلستان به مزایده گذاشته خواهند شد. سنجاق سینه با قیمتی بین 6000 تا 8000 پوند و حلقه الماس نشان به قیمتی در حدود 3000 تا 5000 در این مزایده پیشنهاد می‌شوند.

پریا پورمند

برگرفته از
کشف جواهرات
لینک کوتاه

دیدگاه