ارتقای شبکه انرژی در تبت پرت و دورافتاده

نویسنده:

۱۱:۴۵:۵۴

در کوهستان‌های هنگدوآن تبت، کارگران هزاران قطعه را بر روی قاطرها یا با دستان خود بر روی زمین ناهموار و پر از پستی و بلندی می‌کشند تا دکل‌های بزرگ انتقال انرژی را برای پروژه شبکه انرژی برق تبت بسازند.

 

این پروژه عظیم و پیچیده انتقال انرژی برای اتصال به سیستم‌های انتقال انرژی ناپیوسته و کم‌انرژی کنونی و ارتقای آنها طراحی شده است. قرار است این پروژه تا سال ۲۰۱۸ تکمیل شود.

 

برگرفته از
theatlantic
لینک کوتاه