قولنج شکستن

نویسنده:

۱۰:۳۳:۱۰

در این ویدیو به این می‌پردازیم که که صدایی که از مفاصلتان بعد از شکستن قولنج ایجاد می‌شود از چیست.

 

برگرفته از
Ted-Ed
لینک کوتاه