انجام چند کار به طور همزمان، به مغز و شغل شما آسیب می‌رساند

نویسنده:

۱۱:۴۱:۵۹

یکی از تحقیقات دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد انجام چند کار به طور همزمان نسبت به زمانی که تنها یک کار را انجام می‌دهید، موفقیت کمتری در پی دارد. همچنین محققان دریافتند افرادی که معمولاً به چند دریچه اطلاعات الکترونیکی دسترسی دارند، نمی‌توانند تمرکز کنند، اطلاعات را به یاد آورند یا شغل خود را تغییر دهند.

آیا انجام چند کار به طور همزمان نوعی مهارت خاص تلقی می‌شود؟
اما برخی افراد مهارت خاصی برای انجام چند کار به طور همزمان دارند، در مورد این افراد چه می‌توان گفت؟ محققان استنفورد گروهی از افراد را بر مبنای تمایل آن‌ها به انجام چند کار به طور همزمان و اعتقاد به این که با این روش عمکردشان بهتر می‌شود، با یکدیگر مقایسه کردند. آن‌ها دریافتند که افرادی که همواره چند کار را به طور همزمان انجام می‌دهند و احساس می‌کنند که از این طریق عملکردشان بهبود می‌یابد، در واقع نسبت به افرادی که تنها یک کار را در زمان مشخصی انجام می‌دهند، عملکرد بدتری داشتند. افرادی که چند کار را به طور همزمان انجام می‌دادند، عملکرد بدتری داشتند، زیرا سازماندهی افکار و فیلتر اطلاعات نامربوط برایشان دشوار بود. این افراد در تغییر کار کٌندتر نیز بودند.
انجام چند کار به طور همزمان، عملکرد و کارآیی شما را کاهش می‌دهد؛ زیرا مغز انسان در یک زمان مشخص تنها می‌تواند بر روی یک کار تمرکز کند. زمانی که سعی دارید دو کار را همزمان انجام دهید، مغز ظرفیت انجام موفقیت‌آمیز هر دو کار را ندارد.

انجام چند کار به طور همزمان، سطح IQ را نیز کاهش می‌دهد
این تحقیق نشان داده است انجام چند کار به طور همزمان علاوه بر کاهش سرعت عملکرد، سطح IQ را نیز کاهش می‌دهد. طبق تحقیقی در دانشگاه لندن، سطح IQ افرادی که چندین کار مرتبط با یادگیری را به طور همزمان انجام می‌دادند، کاهش یافته و  مانند زمانی است که اگر ماریجوانا مصرف می‌کردند یا کل شب را بیدار می‌مانند، چنین سطح IQ داشتند. سطح IQ این افراد 15 درجه کاهش یافته و همانند یک کودک 8 ساله می‌شود.
پس بار دیگری که در حین یک جلسه برای رئیستان ایمیل می‌نویسید، به یاد داشته باشید که ظرفیت یادگیری شما به سطح یادگیری یک کودک 8 ساله رسیده و مانند آن است که کودکی 8 ساله آن ایمیل را برای رئیستان می‌نویسد.

انجام چندین کار به طور همزمان به مغز آسیب می‌رساند
مدت‌ها افراد بر این باور بودند که آسیب مغزی حاصل از انجام چندین کار به طور همزمان، موقت است. اما این تحقیق جدید نتایج دیگری نشان می‌دهد. محققان دانشگاه ساسکس در بریتانیا مدت زمانی که افراد بر روی دستگاه‌های مختلف می‌گذرانند (به عنوان مثال ارسال پیام متنی در حین تماشای تلویزیون) با نتایج MRI مغزشان مقایسه کردند. این محققان دریافتند تراکم مغز افرادی که چندین کار را به طور همزمان انجام می‌دهند، در بخشی که مسئول همدلی و کنترل احساسات و یادگیری است، کمتر است.

یادگیری و انجام چند کار به طور همزمان
اگر عادت دارید که چند کار را به طور همزمان انجام دهید، به خاطر داشته باشید که این کار سرعت شما را کم کرده و کیفیت کارتان را پایین می‌آورد. حتی اگر آسیبی به مغز وارد نکند، باعث می شود مشکلات شما با در رابطه با تمرکز، سازماندهی و توجه به جزئیات تشدید شود.  

پریا اقدامی

 
 

برگرفته از
سلامت مغز
لینک کوتاه

دیدگاه