خورشید هم کدوحلوایی می‌شود

نویسنده:

۰۹:۱۸:۵۹

روز هشتم اکتبر(16 مهر) روزی که ماه خون رنگ آسمان‌ها را تسخیر کرد، خورشید هم به شکل یک کدوحلوایی خبیث درآمد.
این عکس که روز دهم اکتبر(18 مهر) توسط ناسا منتشر شد، با استفاده از ترکیب دو طول موج نور(171 و 193 آنگستروم) گرفته شده تا ظاهر بهتر-و هالووین گونه تری- از خورشید در دست دهد. می‌توان گفت این نوعی از «فیلتر اینستاگرام» است که ناسا استفاده می‌کند!
نقطه‌های درخشان‌تر در این عکس، منطقه‌های فعال خورشید هستند که نور و انرژی بیشتری تولید می‌کنند. به گفته ناسا این مناطق فعال "نشان دهنده میادین مغناطیسی پیچ در پیچ و قوی هستند که در اتمسفر خورشید-هاله نورانی دور آن-قرار دارند."
 
 
عکس خورشید گرفته شده توسط رصدخانه دینامیکی خورشیدی با استفاده از نور ماوراء بنفش ۳۳۵ آنگستروم

عکس خورشید گرفته شده توسط رصدخانه دینامیکی خورشیدی با استفاده از نور ماوراء بنفش ۱۹۳ آنگستروم

عکس خورشید گرفته شده توسط رصدخانه دینامیکی خورشیدی با استفاده از نور ماوراء بنفش ۱۷۱ آنگستروم

عکس خورشید گرفته شده توسط رصدخانه دینامیکی خورشیدی با استفاده از نور ماوراء بنفش ۳۰۴ آنگستروم

پریا پورمند
برگرفته از
Pumpkin Sun
لینک کوتاه

دیدگاه