کشف فسیل یک «پیشا نئاندرتال» در فرانسه

نویسنده:

۱۱:۲۱:۴۹

 
یک تیم باستانشناسانی از موسسه ملی تحقیقات باستانشناسی فرانسه (Inrap) در منطقه ماقبل تاریخ از "Tourville-la-Rivière" بقایای یک پیشا نئاندرتال را کشف کرده‌اند. این کشف مهم، اخیرا در مجله بین المللی PLOS ONE توسط یک گروه از محققان CNRS، Inrap، دانشگاه ملی استرالیا، مرکز ملی تحقیقات تکامل بشر از بورگوس و گروه انسان‌شناسی از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس منتشر شده است.

اگرچه بسیاری از مناطق ماقبل تاریخ، از قرن نوزدهم در حال حفر می‌باشند، اما کشف فسیل‌های انسانی از پلیستوسن میانه در شمال غرب اروپا نادر می‌باشد. به غیر از دو جمجمه تکه تکه در BiacheSaintVaast در شمال فرانسه، فسیل نادر انسان از این دوره در 10 منطقه در آلمان و انگلستان کشف شده است. بنابراین کشف "Tourville-la-Rivière" به منزله یک کشف بزرگ در اروپا با توجه به شرایط سکونت‌گاهی انسان در اواسط دوره پلیستوسن می‌باشد.

این فسیل پیشا نئاندرتال شامل سه استخوان از بازوی چپ (استخوان بازو، زند زیرین و زند زبرین) می‌شود. مطالعه و تجزیه و تحلیل متریک تایید کرده است که آن‌ها به اصل و نسب نئاندرتال‌ها تعلق دارند. پنج نمونه از استخوان انسان و هشت نمونه از دندان حیوانات نیز برای آزمایش‌های رادیواکتیو و ایزوتوپهای و الکترو رزونانس اسپین (ESR) استفاده شده است. در حالی که تعیین جنسیت این فرد غیر ممکن است، مطالعه و تحقیق بر روی سه استخوان نشان می‌دهد که می‌توانند به یک نوجوان بزرگ و یا یک فرد جوان تعلق داشته باشد.

نمونه Tourville از قدیمی‌ترین نمونه‌های یافت شده از فسیل‌های انسانی با برآمدگی غیر معمول استخوان می‌باشد که در آن قسمت عقب‌تر عضله دلتوئید به بازو متصل است. این آنومالی احتمالا ناشی از حرکات تکراری زندگی روزمره او (شاید عمل پرتاب) باشد. این عقب‌تر بودن عضله دلتوئید را می‌توان با پشته استخوان‌های مشابه بر روی ورزشکاران مدرن مشاهده و مقایسه کرد.
 
یاسمن فراهانی فرد
 

برگرفته از
کشف فسیل
لینک کوتاه

دیدگاه