پارک لامبورگینی Countach نزدیک Bridge Tower در لندن

نویسنده:

۰۱:۱۱:۵۷

 مانند این اتومبیل لامبورگینی که در محل پارک ممنوع نزدیک Tower Bridge لندن پارک شده بود.
طبق خبر روزنامه The Telegraph، این Countach سفید رنگ پس از اتمام بنزینش، در این محل رها شده و باعث مسدود شدن یک لاین خیابان گشته بود. در همین حین، فردی سعی کرده بود بخشی از برچسب پارک ممنوع را بخراشد. در نهایت، این اتومبیل را با قلاب بلند کرده و روی یک کامیون بی‌دیواره گذاشته و یدک کشیدند. این موضوع باعث شده بود که عده‌ کثیری نیز جمع شوند. برخی از افراد از این که صاحب اتومبیل، آن را در محل پارک ممنوع گذاشته بسیار ناراحت و مبهوت بودند.
طبق خبر منتشر شده، صاحب این Countach را از طریق ردیابی شماره پلاک شناسایی کردند. در نهایت مشخص شد که حکم بازداشت وی به دلیل برخی رفتارهای ناخوشایند صادر شده است. پس از این جریان، وی در لندن بازداشت و با ضمانت آزاد شد. متأسفانه هنوز اطلاعاتی در مورد این که آیا این لامبورگینی کلاسیک نیز با صاحبش آزاد شده یا هنوز توقیف است، وجود ندارد.

 

پریا اقدامی
برگرفته از
پارک لامبورگینی
لینک کوتاه

دیدگاه