سده سیزده و چهارده میلادی؛ آغاز پدیده «مد»

نویسنده:

۱۲:۵۱:۳۶

 
سده 14 میلادی پیشینه ظهور آن عصری است که امروزه ما آن را رنسانس می‌نامیم. در این عصر در نحوه پوشاک و خودآرایی اتفاقی رخ می‌دهد که آن را "مد" می‌نامند. مشخصه اصلی مد "تغییرپذیری" و مدام در حال عوض شدن می‌باشد. اگر ثابت بماند دیگر نمی‌توان نام آن را مد نهاد. لغت مد از واژه مدرن می‌آید؛ ویژگی هنر مدرن نیز روز به روز عوض شدن آن است. اثر هنری هنگامی‌که خلق می‌شود در همان لحظه دیگر کهنه است.

اما چه اتفاقی در سده 13 و 14 میلادی باعث ظهور این پدیده شده است؟ پدید آمدن این امر به دلیل اهمیت پیدا کردن "فردیت" بود. فردیت، پیشینه و بنیان عصر رنسانس است.
ساختار جامعه قرون وسطی، فئودالی بوده است، بدین معنا که به طور واضح جامعه به دو قسمت تقسیم ارباب‌ها و مردم می‌شده است. در این‌گونه جوامع دیگر قشری به نام "قشر متوسط" وجود نداشته است. اما در سده‌های 13 و 14، چیزی شروع به شکل گرفتن می‌کند که می‌توان نام آن را "طبقه متوسط" گذاشت. این قشر تجار بودند و تجار ثروت داشتند و خود را از ارباب‌های آن روز (مثل دوک‌ها، بارون‌ها، کنت‌ها و…) مستقل می‌کردند. چون در سیستم فئودالی، ارباب‌ها زمین داشتند و مردم برای آن‌ها کار می‌کردند و ارباب‌‌ها به کلیسا و کلیسا نیز به پادشاه وصل می‌شد. کلیسا به مرور زمان قدرت خود را در سده 13 و 14 از دست داد زیرا فئودال‌ها نمی‌خواستند ثروت خود را به کلیسا بدهند و کم‌کم از کلیسا جدا شدند. بنابراین کلیسا قدرت خود را از دست داد، زیرا پول خود را از دست داد.

   
در این زمان به یک باره طبقه متوسط شکل گرفت، و به تدریج تعداد آن‌ها زیادتر شد. این قشر چون پول داشتند، وارد اجتماع شده و نظام‌های شهری را با توجه به میل خود شکل دادند. حال، این دسته از مردم، خود شکل و ظاهر لباس خود را انتخاب می‌کردند و هرچه دوست داشتند می‌پوشیدند. از این سده به بعد اتفاقی افتاد که می‌توان آن را آغاز مد لباس و پوشاک نامید.
 

یاسمن فراهانی فرد

برگرفته از
تاریخ هنر
لینک کوتاه

دیدگاه