تصویری از پادشاه فرانسه که از موزه لوور برداشته شده بود در یک حراجی پیدا شد

نویسنده:

۰۱:۰۰:۵۰

 
نقاشی از پادشاه فرانسه، هنری سوم (1551-1589) که در طول جنگ جهانی دوم از موزه لوور ناپدید شد، هفته گذشته از یک حراجی در پاریس سر در آورد. این کار به لطف یک هشدار جستجوی اینترنتی، توسط یک سرپرست در قصر دبلویس پیدا شد و به زودی به موزه لوور بازمی‌گردد.
تابلو کوچک، هنری سوم را در حالت دعا به تصویر کشیده است و با توجه به حراج روز جمعه 17 اکتبر، با قیمت حدود 400 تا 600 یورو قرار بود به فروش برسد. این حراجی مربوط به نقاشی‌های قدیمی، مبلمان و اشیاء هنری در هتل Drouot برگزار شد.

روز قبل، معاون متصدی از شاتو د بلویس، "پیر ژیل ژیرو" (Pierre Gilles Girault)، که در سال 2010 یک نمایشگاه به نام "جشن‌ها و جنایات رنسانس، دادگاه هنری سوم" برگزار کرده بود از طریق یک کلمه کلیدی در یک وب‌سایت تخصصی مزایده‌های عمومی، از این حراجی مطلع شد. ژیرو می‌دانست که این اثر زمانی به موزه لوور تعلق داشته است، اما آن را در طول جنگ جهانی دوم از دست داده بود. تصور اولیه او این بود که تنها یک کپی مشابه، مربوط به همان دوران را پیدا کرده است. بنابراین او با موزه لوور تماس گرفت؛ که پس از معاینه و آزمایش بر تابلو، آن را به عنوان تابلو اصلی از دست رفته تشخیص دادند.

این نقاشی رنگ و روغن، روی کاغذ کشیده شده که بر روی پانل نصب شده است. تاریخ پرتره مربوط به پایان قرن 16 می‌باشد و یک بخش مهمی از پیکرنگاری سلطنتی است.  تصاویر معاصر آن دوره و حتی بیشتر از آن، در این فرم و فیگور از هنری سوم بسیار نادر است. در این تصویر پادشاه کاتولیک را، درست در زمانی که تنش‌ها در فرانسه در اوج جنگ دینی خود بود، در حال شهادت به تقوا به تصویر می‌کشد.
 
یاسمن فراهانی فرد
 

برگرفته از
پادشاه فرانسه
لینک کوتاه

دیدگاه