رد پاهای سنگی

نویسنده:

۰۸:۰۰:۲۷

البته او به همین قدر بسنده نکرده است و برای این پاهای سنگی ریز و درشت، داستان چندکلمه‌ای هم نوشته است. مثلا پاهای خانواده در رختخواب.
او از همه خلاقیت‌های ذهنی که به خرج داده، عکاسی کرده است و آنها را در اینترنت با دیگران به اشتراک گذاشته است.
پاهایی با رنگ‌های خاص

بر جا گذاشتن ردپا

خانواده تپل‌پا

لیدر را دنبال کنید

پای کوچکِ بزرگ

پنجه

پنجه‌ها

خانواده در رختخواب

تفاوت را تشخیص دهید

پاهای لنگه‌بهلنگه

پاهای لنگه‌بهلنگه
فروغ بیداری
برگرفته از
خلاقیت
لینک کوتاه

دیدگاه