[اعلامیه ایرانسل] معاونت فروش و توزیع ایرانسل خبر داد: ۴۵میلیون نقطه دسترسی به شبکه فروش ایرانسل – بخش دوم

نویسنده:

۰۳:۱۹:۵۸


محمود طلایی در هشتمین سالروز راه اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل افزود: اهم فعالیتهای ایرانسل در حوزه فروش و توزیع ایجاد 42 مرکز خدمات مشترکین در تمامی مراکز استانها به اضافه شهرهای بابل، کیش و قشم با اختصاص فضایی بالغ بر 4700 متر مربع و پرسنلی بیش از 190 نفر، ارتقای سیستم فروش و توزیع از مدل متمرکز به مدل غیرمتمرکز (طرح فروش منطقهای و استانی) و تمرکز بر توسعه فروش الکترونیکی بوده است.
به گفته او، طرحریزی و عملیاتی کردن سیستم جامع ارزیابی عملکرد شبکه توزیع، تولید و توزیع کارت شارژهای 10 هزار ریالی با استاندارد تعریف شده، تسهیل ورود توزیع کنندگان غیرالکترونیک به حوزه فروش الکترونیک از طریق روش های نوین الکترونیک، بکارگیری طرح تحویل فوری (Plug & Play) در شبکه توزیع وایمکس، عرضه سیمکارتهای دائمی iSIM، فروش آنلاین سیمکارتهای دائمی و اعتباری (OLR) و توسعه شبکه فروش در حوزه الکترونیک و بانکی را از دیگر فعالیتهای ایرانسل در حوزه فروش و توزیع عنوان کرد.
طلایی افزود: انواع روشهای دسترسی به خدمات فروش در شبکه ایرانسل نیز از طریق #7* پرداخت همراه ایرانسل، #100*، وبسایت ایرانسل، سایتهای اینترنتی بانکها و شبکههای فروش اینترنتی، فروش از طریق USSD، شارژ مستقیم (e-charge)، خود پرداز (ATM) 25 بانک در شبکه بانکی کشور، پایانه فروشگاهی (POS)، وب کیوسک، سامانه فروش از طریق تلفن  (IVR)، روش خط به خط و نرمافزارهای همراه بانک هستند.
به گفته او، در یک سال گشته شبکه فروش الکترونیکی ایرانسل به میزان 43 درصد و فروش شارژ مستقیم به میزان 200 درصد افزایش یافته است.

818 نفر 24 ساعته پاسخگوی مشترکین ایرانسل هستند
معاون فروش و توزیع ایرانسل گفت: درحال حاضر بیش از 818 نفر آماده پاسخگویی و حل مشکلات تمامی مشرکین ایرانسل در بزرگترین مجموعه مرکز تماس خاور میانه هستند و مراکز تماس منطقهای نیز درحال حاضر در تهران، تبریز،  شیراز و مشهد به منظور حصول اطمینان از پشتیبانی پیوسته مشترکین در شرایط اضطراری راهاندازی شدهاند.
او افزود: ارایه سرویسهای پیشرفته از جمله سامانه پاسخگویی خودکار(IVR) و استفاده از سیستمهای یکپارچه پیشرفته مدیریت روابط مشتریان ( CRM)، پیادهسازی سیستم نظرسنجی از مشترکین بعد از پابان هر تماس با مرکز تماس جهت تجمع نظرات و بکارگیری آن به منظور ارتقای رضایتمندی مشترکین و ارسال در لحظه اطلاعات موردنظر مشترک از طریق بستر پیامک از جمله خدمات مرکز خدمات مشتریان ایرانسل است و استفاده از برنامه کاربردی پیامک هوشمند درخصوص دریافت بازخورد مشکلات مطروحه مشترکین نیز در دستور کار است.

تمام نیازهای ارتباطی سازمانها را تامین میکنیم
طلایی گفت: در حوزه راهکارهای سازمانی، ایرانسل با تکیه بر اینکه هر نیاز ارتباطی یک سازمان، یک راهکار مخصوص به خود میخواهد، مجموعهای از راهکارهای ارتباطاتی جامع (END TO END) با ویژگیهایی از جمله تشخیص و تعریف نیاز ارتباطی با مشارکت سازمان یا شرکت مربوطه، طراحی راهکار متناسب با نیازمندی های تعریف شده،  کمک و ارائه مشاورههای لازم برای ایجاد زیرساختهای موردنیاز و اجرا و عملیاتی کردن راهکار با هدف تحقق اهداف از پیش تعیین شده به سازمانها و شرکتها ارایه میدهد.
او افزود: اهم فعالیتها در حوزه راهکارهای سازمانی، طراحی و ایجاد ساختار سازمانی مستقل برای توسعه راهکارهای سازمانی متناسب با نیازهای سازمانها و صنایع مختلف، اصلاح فرایندها و طرحریزی مدل جدید ارتباط با مشتری، تخصیص و آمادهسازی تیم پشتیبانی 24 ساعته اختصاصی برای راهکارهای سازمانی، توسعه راهکارهای نوآورانه با هدف سهولت در ارتباطات و توسعه کسب و کار شرکتها، شناسایی نیازمندیهای شرکتهای تجاری (B2B) و سازمانهای دولتی و عمومی (B2G)، تمرکز بر حوزه ارتباطات ماشین به ماشین (M2M) و توسعه راهکارهای مربوطه، ارایه سرویسهای اختصاصی انتقال داده به بخش عمده بانکهای کشور و همكاری با موسسات و شركتهای مختلف به منظور توسعه راهکارهای سازمانی هستند.
 

برگرفته از
ایرانسل
لینک کوتاه

دیدگاه