یاهو لوگوی خود را تغییر داد

نویسنده:

۰۹:۴۷:۴۱

برگرفته از
لوگوی جدید یاهو
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه