حیوانات و فراعنه: پادشاهی حیوانات در مصر باستان

نویسنده:

۰۳:۵۳:۱۱

انسان‌ها در مصر باستان، با توجه و مشاهده‌ای فوق‌العاده در هماهنگی با طبیعت زندگی می‌کردند. آن‌ها یک رابطه ویژه و منحصر به فرد با حیوانات داشتند. موزه لوور لنز برای اولین بار جنبه‌های استثنایی از این ارتباط آشکار بین مصری‌ها و دنیای حیوانات را به نمایش گذاشته است. نمایشگاهی با ۴۳۰ اثر از حیات وحش که در حال حاضر بیشتر آن‌ها از بین رفته، برگزار می‌شود، و نقش اساسی آن در تمدن فراعنه را به یاد می‌آورد. حیوانات در همه جا در زندگی روزمره مصریان باستان حضور داشتند. آن‌ها نه تنها، تعقیب، پرورش و رام می‌شدند، بلکه قربانی و در عین حال مورد احترام نیز واقع می‌شدند. آن‌ها یک مبادله مواد غذایی، وسایل حمل و نقل، درمان پزشکی، همدم و معبود برای انسان‌ها بودند.

در اوایل، مصریان نمادهای ابداع شده برای نشان دادن هر حیوان را در شیوه‌های مختلف استفاده می‌کردند. این گونه شد که به چگونگی و اهمیت فیگور حیوانات برای ترجمه ایده‌ها و منظورها، در یک زبان که می‌تواند کتبی یا نمایشی باشد، دست پیدا کردند. حیوان یک ستون مهم از تفکرات مصر بود، تفکری از مذهب، مراسم تشییع جنازه و یا سیاست.

این نمایشگاه برای بازدید کنندگان رویکردی دوگانه، آموزشی و زیبایی‌شناسی را ارائه می‌دهد. در مرحله اول، اجازه می‌دهد تا دانش از طریق ۹ بخش موضوعی، به دست آورده شود: یک پیشرفت منطقی، از ادراک فیزیکی ساده از موجودات واقعی در حال تحول در محیط زیست طبیعی خود، تا انتقال آن به زبان مدون فکری مصر. این نمایشگاه از طریق توالیهای مختلف، با موضوع اصلی از شکل حیوانات اجازه می‌دهد تا بسیاری از جنبه‌های تمدن مصر، مانند دام، نوشتن، خدایان و یا حتی مراسم تشییع جنازه، دیده ‌شود.
 
یاسمن فراهانی فرد

 

برگرفته از
نمایشگاه
لینک کوتاه

دیدگاه