معضل شلوار ایرانی‌ها برای اسکندر

نویسنده:

۰۷:۵۵:۳۱

 
لباس مردم ایران همیشه برای یونانی‌ها به دلیل تفاوت بسیار، مسئله عجیبی بوده است. آن‌ها دائم در حال تمسخر پوشش ایرانی‌ها بوده‌اند؛ یونانی‌ها هر قومی را که شلوار می‌پوشیدند مسخره می‌کردند و این پوشش بسیار مفید را یکی از المان‌های بربریت می‌دانستند. در واقع آن‌ها، آن‌چه را که غیر خودشان بود بربر یا بی‌تمدن خطاب می‌کردند. از نظر آن‌ها تمدن فقط به خودشان اختصاص داشت و فکر می‌کردند که پیشرفته‌ترین و بافرهنگ‌ترین قوم، یونانی‌ها بودند.

نقش برجسته تبلیغاتی اسکندر در حال شکست ایرانی‌ها، آن‌ها را با شلوار نشان می‌دهد، در صورتی که پای خود اسکندر برهنه است. شلوار از دیدگاه یونانی‌ها از نشانه‌های بی‌فرهنگی بوده است.

البته اسکندر بعد از مدتی متوجه راحتی استفاده از شلوار، به خصوص در میدان نبرد شد و در جنگ‌ها به صورت پنهانی زیر کیتان بلندش شلوار می‌پوشید. او فهمید این نوع از پوشاک، از پا محافظت می‌کند و در هوای سرد پوشش بهتری نسبت به لباس خودشان می‌باشد. بعد از مدتی شلوار پوشیدن در میان سپاهیان یونانی به شدت رواج پیدا کرد و بعدها در لباس شهری نیز معمول شد.
 
یاسمن فراهانی فرد
 

برگرفته از
تاریخ هنر
لینک کوتاه

دیدگاه