پلکانی به قهقرا

نویسنده:

۱۱:۳۴:۱۰


وقتی می‌گوییم عکس، یعنی این مکان در عالم واقعیت وجود دارد. این عکس‌ها بسیار خلاقانه و تاثیرگذار هستند. اما فلسفه‌ای که آنها را پدید آورده است از خود عکس هم جالب تر است.
روشی که مردم برای تغییر بخشی از زمین در پیش می‌گیرند، یادآور روشی است که انسان‌ها برای تغییر خود استفاده می‌کنند.

آدم‌ها، گرانیت روح خود را تراش می‌دهند تا جایی که تمثال خواسته‌ها و عقاید درونیشان و آن کمالی که همیشه به دنبال آن هستند، ساخته شود. اما در انتها، یک تقلید زشت و خنده‌داری از آب در می‌آید که هیچ آثاری از زیبایی و ظرافت در آن نیست و به هیچ عنوان نمی‌تواند تاثیرگذار و ماندگار باشد.

دلیل آن هم ناآگاهی بشر از زیباییِ واقعی است. چشم بستن بر زیبایی‌های درونی و عرفانی موجب می‌شود تا انسان در میان تاریکی‌ به قعر زمین فرو برود و خود از این سقوط آگاه نباشد.
این عکس‌های سورئال و بسیار زیبا، دقیقا نشان‌دهنده مسیر زندگی بیشتر انسان‌های روی زمین را نمایش می‌دهد.

 
 
فروغ بیداری
برگرفته از
خلاقیت
لینک کوتاه

دیدگاه