اولین عکس تاریخ همراه با یک فیگور انسانی

نویسنده:

۱۰:۵۲:۱۸

این عکس که در پاریس فرانسه در سال 1838 توسط «لویی داگر» گرفته شده است، اولین عکسیست که در آن یک انسان قابل تشخیص مشاهده می‌شود. انسانی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، در گوشه سمت چپ پایین تصویر در پیاده روی پیچ خیابان ایستاده است و کفاشی دوره گرد کفش‌هایش را برق می‌اندازد.

زمان نوردهی برای این عکس در حدود 7 دقیقه بوده، و با اینکه احتمالا در آن زمان خیابان شلوغ و عابرین پیاده در حال رفت و آمد بوده‌اند، خیابان خالی به نظر می‌رسد و دلیل این امر آن است که همه چیز برای ثبت در عکس بسیار سریع حرکت می‌کرده است. تنها چیزی که در عکس ثابت مانده، مردیست که در گوشه تصویر ایستاده است. مردی که در حال تمیز کردن کفش‌های اوست نیز دیده می‌شود، اما تصویر او به اندازه مرد دیگر شفاف نیست.

مانند هر عکس داگرئوتایپ دیگری-داگرئوتایپ اولین روش عکاسیست که به نام لویی داگر ثبت شده-این عکس یک عکس آینه‌ای است. صحنه‌ای که داگر می‌دید، برعکس این تصویر بوده است.
با اینکه مرد ایستاده در خیابان و کفاش دوره گرد تنها فیگورهای انسانی واضح عکس هستند، بررسی جزیی‌تر عکس اَشکالی که احتمال دارد دیگر افراد حاضر در خیابان باشند را نشان می‌دهد.
پریا پورمند
 
برگرفته از
اولین عکس تاریخ
لینک کوتاه

دیدگاه