هنر بیرون ریختن دل‌وروده وسایل

نویسنده:

۱۱:۳۷:۳۴

حالا بماند که اسباب‌بازی بدبخت کلا از کار می‌افتد. اما این حس کنجکاوی کودک را ارضا می‌کند و خیال او راحت می‌شود که از محتویات آن سر در نمی‌آورد و دیگر این کار را با دیگر وسایل تکرار نمی‌کند. اما این کنجکاوی مختص کودکان نیست. در بزرگسالان هم وجود دارد. هنرمندی به نام «تاد مک‌للان»  دل‌وروده وسایل مختلف را بیرون ریخته تا نه تنها خودش که ما هم ببینیم درون این وسایل چه هست و چه نیست.
او با نظم بسیاری همه قطعات را در کنار هم چیده و از آنها عکس برداشته است. چه خوب می‌شد اگر می‌توانستیم قطعات مغز انسان را نیز همین‌طور از هم تفکیک کنیم و ببینیم درون آن چه می‌گذرد!


 
Photos by Todd McLellan

فروغ بیداری

برگرفته از
دل‌وروده وسایل
لینک کوتاه

دیدگاه