مقبره یادبود سربازان بازنشسته‌ی آریزونا

نویسنده:

۰۳:۴۸:۱۲

در همه کشورهای دنیا، شهدای جنگ و کشته‌شده‌ها در راه دفاع از مرز و بوم، اهمیت بسیاری دارند. به همین دلیل، برای آنها بناهای یادبود می‌سازند تا هرکسی که می‌خواهد احترام خود را به آنها نشان دهد، در این مکان جمع شوند.
 
 
فروغ بیداری
برگرفته از
یادبود
لینک کوتاه

دیدگاه