ای‌کاش این عکس‌ها واقعی بودند!

نویسنده:

۱۱:۱۷:۵۲


این هنرمند، عکس‌هایی از جنگ‌های مختلف را انتخاب کرده و با قرار دادن شاخه‌های گل زیبا به جای تفنگ و اسلحه‌های سربازان، خواستار گسترده شدن صلح در جهان است. ای‌کاش همیشه سربازها گل به دست می‌گرفتند و هیچ کدام از این جنگ‌ها اتفاق نمی‌افتاد. اما متاسفانه این جنگ‌های بیهوده همیشه بوده و انسان‌های بی‌شماری در تاریخ کشته شده‌اند. این اسلحه‌ها هیچ جز ترس برای نوع‌بشر ایجاد نمی‌کنند و به‌هیچ عنوان ابزاری برای ایجاد آرامش نیستند.
این کلاژهای جالب آدم را یاد جنگ ویتنام می‌اندازد که معترضین به جنگ در لوله تفنگ سربازها گل می‌گذاشتند. آنها نیز خواستار صلح بودند. این هنرمند نیز با این کلاژها به دنبال انتشار پیام صلح و دوستی است.
«بلیک» جنگنده‌های هوایی را به کوسه تشبیه کرده است تا کمی طنز را نیز چاشنی کلاژهای خود کرده باشد.
 

 

فروغ بیداری
 
برگرفته از
جنگ
لینک کوتاه

دیدگاه