کشف نسخه ابتدایی و نادر از ویلیام شکسپیر

نویسنده:

۰۳:۰۹:۱۶

 
یک کپی از "First Folio" ویلیام شکسپیر، اولین مجموعه  گردآوری شده که از نمایشنامه بارد در سال 1623 منتشر شد، در کتابخانه شهر بندری و باستانی در شمال فرانسه به کشف رسیده است. توجه به یک کپی معمولی از آثار شکسپیر توسط کتابدار"Remy Cordonnier" برای نمایشگاه در ادبیات انگلیسی در شهر سنت عمر در نزدیکی کاله، آن را به "First Folio" به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و پرطرفدارترین کتاب‌های جهان، با قدمتی مربوط به قرن 18 تبدیل کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفت "این گونه به نظر من آمد که این کتاب می‌تواند اثری با اهمیت تاریخی و ارزش بزرگ فکری باشد." در روز شنبه توسط "اریک راسموسن" (Eric Rasmussen) کارشناس "First Folio" از دانشگاه نوادا تصدیق شد که این کتاب، هفت سال پس از مرگ شکسپیر منتشر شده بود. راسموسن، که یک کتاب در مورد دو دهه جستجوی مسحورکننده خود برای فهرست کردن تمام 232 نسخه موجود از این کتاب نوشته بود، گفت: نسخه 233 اولین نسخه جدید کشف شده در یک دهه است.

او به خبرگزاری فرانسه گفت این کتاب با توجه به متن خود، و کاغذ استفاده شده و وجود این واقعیت که اشتباهات هنوز هم در آن حضور دارند، (در صورتی که در نسخه‌های بعدی اصلاح شده‌اند)، به عنوان یک نسخه اصلی "فورا شناسایی" شد.

راسموسن گفت "این کتاب عظیم در یک زمان، از 36 نمایشنامه منتشر شد؛ و زمانی که نمایشنامه هنوز شاخه‌ای از ادبیات در نظر گرفته نمی‌شد به چاپ رسیده بود. در نهایت در زمان خود به ارزش یک پوند به فروش رسید، هنگامی که یک کارگر شاید می‌توانست در سال 4 پوند کسب  کند".

یاسمن فراهانی فرد
 

 

برگرفته از
شکسپیر
لینک کوتاه

دیدگاه