پرونده ریچارد سوم پس از ۵۲۹ سال بسته شد

نویسنده:

۰۴:۴۵:۱۵

 
یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی شواهدی مبنی بر این که کشف یک اسکلت در زیر پارک خودرویی در لستر نشان دهنده باقی مانده از شاه ریچارد سوم است، پرونده آنچه که احتمالا قدیمی‌ترین مورد پزشکی قانونی بریتانیا را فراهم می کند، خواهد بست. دانشمندان در دانشگاه نیویورک و تیم تحقیقاتی شامل اعضای گروه زیست شناسی در نیویورک، بخش‌های کلیدی انجام شده از تجزیه و تحلیل را اعلام کردند.

پژوهشی که به سرپرستی دکتر "توری کینگ" (Dr Turi King)، از دانشگاه لستر، در "Nature Communications" منتشر شده است، بیان می‌کند که هفت خویشاوند زنده از ریچارد سوم برای انجام این تحقیقات ردیابی شده است (دو زن و پنج مرد).

محققان، DNA از بستگان زنده ریچارد سوم را جمع‌آوری و چندین نشانگر ژنتیکی، از جمله ژنوم کامل میتوکندری که از طرف مادر به ارث برده، و نشانگر Y-کروموزومی که از طرف پدری به ارث برده، از هر دو بقایای اسکلت و بستگان زنده را تجزیه و تحلیل کردند. در حالی که نشانگر Y-کروموزومی متفاوت است، ژنوم میتوکندری نشان می‌دهد یک تطابق ژنتیکی بین اسکلت و خویشاوندان از جانب مادر وجود دارد.

محققان هم‌چنین نشانگرهای ژنتیکی مورد استفاده برای تعیین مو و رنگ چشم از ریچارد سوم را به کار بردند و متوجه شدند که ریچارد سوم موهای احتمالا بور و چشم به طور قطع آبی داشته است؛ چیزی شبیه به تصویر خود او در یکی از اولین پرتره‌های به جای مانده از او در لندن.
دکتر کینگ، که بخشی از تحقیقات خود را در یک آزمایشگاه در دانشگاه نیویورک انجام داده، گفت: "مقاله ما تمام تجزیه و تحلیل ژنتیکی و شجره نامه در لستر و شناسایی بقایای اسکلت را پوشش می‌دهد. حتی با تجزیه و تحلیل بسیار محافظه کارانه ما، شواهد قریب به اتفاق این است که این اسکلت به راستی بقایای به جای مانده از شاه ریچارد سوم است. در نتیجه پرونده یک فرد گم شده برای بیش از 500 سال در نهایت بسته شد."

یاسمن فراهانی فرد
 

 

برگرفته از
ریچارد سوم
لینک کوتاه

دیدگاه