معدن نمک در پرو

نویسنده:

۰۹:۱۱:۱۰

جذابیت این معدن در این است که به صورت پلکانی چاله‌هایی ایجاد شده که همه سطح و دیواره آنها با نمک پوشیده شده است. منظره این معدن همانند صدها بالکن است که مملو از آب و نمک‌های سفیدند.
هر کدام از چاله‌ها حدود 150 تا 200 کیلوگرم نمک دارند و هر ماه می‌توان این وزن نمک را از آنها برداشت کرد. کارگران محلی این نمک‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و هر کیلوگرم از آن را به قیمت 0.34 دلار می‌فروشند.
 

 

فروغ بیداری
 
برگرفته از
معدن نمک
لینک کوتاه