شیوه‌های شکنجه!

نویسنده:

۰۳:۴۳:۰۲

 
سنای آمریکا روز سه‌شنبه گزارشی در رابطه با استفاده از روش‌های مختلف و پیشرفته بازجویی و شکنجه توسط سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) منتشر کرده و سیا را به نیرنگ و فریب کنگره متهم کرده است. زیرا این روش‌ها در تناقض با تعهدات بین المللی آمریکا بوده است.

این گزارش سنای آمریکا خلاصه‌ای از گزارش شش هزار و هفتصد صفحه‌ای مربوط به استفاده از این راه‌های بازجویی غیر قانونی توسط ماموران سیا در زندان‌های آمریکا است. در این گزارش بیان شده است که ماموران سیا، با شیوه‌هایی «بسیار خشونت‌بارتر» از آنچه که به کنگره اظهار داشته بودند و به طور قانونی اجازه آن را داشتند، با متهمین خود برخورد کرده‌اند. این خشونت تا آنجا بوده است که گاهی این مظنونین تا حد مرگ و کشته شدن نیز پیش رفته‌اند.

Marshall Ramsey/Creators Syndicate


یاسمن فراهانی فرد

 

برگرفته از
شیوه‌های شکنجه
لینک کوتاه

دیدگاه