همسایه‌ها یاری کنید تا ما راکت هوا کنیم!

نویسنده:

۰۲:۰۱:۵۶

اعضای تیم پرتاپ موشک در میشیگان در حال آماده سازی و سوار و نصب یک باکس  3 متر و 250 کیلوگرمی روی موتور راکت هستند تا آن را به آسمان پرتاب کنند. این باکس از چوب درخت بلوط ساخته شده است و در تاریخ ششم دسامبر با کمک کامیون به محل پرتاب که جنگل‌های درخت بلوط است، حمل شده است.

اعضای تیم «پرتاب موشک میشیگان» دوسال برای ساخت این پروژه زمان صرف کرده‌اند. حدود 30 نفر در ساخت این راکت دخیل بودهاند. از هر تیپ آدمی که بخواهید در این پروژه تقریبا تفریحی حضور داشته اند، از مهندس گرفته تا فروشند و اسپانسرهای مالی.
فروغ بیداری
 
برگرفته از
راکت
لینک کوتاه

دیدگاه