کشف خانه آشوری با قدمت ۲۸۰۰ سال

نویسنده:

۰۱:۱۹:۲۳

 
خانه روستایی چشمگیری، با قدمت 2800 سال، که از بیست و سه اتاق تشکیل شده است، در هفته‌های اخیر در طول حفاری‌های باستان شناسی اسرائیل توسط سازمان آثار باستانی به کشف رسید. با توجه به "آمیت شادمان" (Amit Shadman)، مدیر حفاری به نمایندگی از سازمان آثار باستانی گفت، "گسترش این مزرعه که فوق‌العاده خوب حفظ شده، در منطقه‌ای حدود 30 × 40 متر واقع شده است. این خانه روستایی در زمان فتح آشوری در قرن هشتم پیش از میلاد ساخته شده است."

خانه‌های مزرعه‌ای و روستایی در طول این دوره، حکم شهرک کوچکی برای انواع ساکنان آن بوده است. این سکونت‌گاه‌ها در پردازش محصولات کشاورزی خدمت ‌می‌کرده‌اند. صنعت کشاورزی مهم‌ترین بخش امرار معاش در این منطقه بوده است. سیلوی بزرگ، که برای نگه‌داری و ذخیره دانه‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت، نشان می‌دهد که ساکنان باستانی این خانه روستایی در حال کشاورزی غلات بوده‌اند.

به گفته شادمان این ساختمان در قرن ششم پیش از میلاد، در دوره پادشاهی ایران هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. هم‌چنین در دوره هلنی که با ورود اسکندر کبیر (یکی از بزرگترین رهبران نظامی در دوران باستان) آغاز شد، این خانه مزرعه‌ای باز هم ساکنان خود را برای کشاورزی داشته است. با پیروزی اسکندر بر ارتش ایران در 333 پیش از میلاد، او مبارزات متعدد نظامی موفقی را آغاز کرد. مبارزات او در اسرائیل با هیچ مشکل خاصی مواجه نشد و این کشور دروازه‌های خود را به روی جنگجوی بزرگ باز کرد. مدارک و شواهد از حضور یونانی‌ها در این منطقه با کشف یک سکه نقره کمیاب در یکی از طبقات ساختمان با نام رهبر نظامی  ΑΛΕΞΑNΔΡΟΥاثبات می‌شود. هم‌چنین می‌توان تصویر یکی از خدایان یونان به نام زئوس را در آن طرف سکه تشخیص داد.

یاسمن فراهانی فرد
 

 

برگرفته از
خانه آشوری
لینک کوتاه

دیدگاه