صلح؛ از آرزو تا واقعیت

نویسنده:

۰۳:۲۷:۵۹

 
در لغت‌نامه دهخدا، صلح به معنای آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است. اما امروزه معنا و مفهوم آن گسترش یافته و می‌توان آن را به داشتن شرایطی آرام، بدون درگیری و عاری از هر گونه مبارزه نیز تعبیر کرد. صلح برای بیشتر مردم دنیا یک آرمان جهانی و یک آرزوی دیرینه برای همگان است. صلح برای همه مردم دنیا یک آرزو و یک رویا است. اما چگونه می‌توان به این آرزوی دیرینه بشری دست پیدا کرد؟
یاسمن فراهانی فرد
 

 

برگرفته از
صلح
لینک کوتاه

دیدگاه