نگهداری اسلحه به چه قیمتی؟

نویسنده:

۰۷:۳۰:۰۸

 
از دیرباز حق نگه داشتن و مالکیت اسلحه در آمریکا برای عموم مردم آزاد بوده و محترم شمرده می‌شده است. این سنت قدیمی به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد. حق مالکیت سلاح همیشه مورد انتقاد قرار گرفته شده و همیشه هم از موضوعات جنجالی کشور آمریکا بوده است. عده‌ای موافق آن هستند و عده‌ای هم مخالف…

طبق متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه به رسمیت شناخته شده است و بر طبق این قانون "داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود."
اما در چند سال گذشته هر روز تعداد زیادی از مردم در آمریکا به علت شلیک گلوله در اتفاق‌های گوناگون، چه عمد و چه غیرعمد کشته می‌شوند.

 

برگرفته از
نگهداری اسلحه
لینک کوتاه

دیدگاه