لغو ایران‌کد و شبنم رسماً ابلاغ شد + تصویر ابلاغیه

نویسنده:

۰۹:۳۵:۲۴


به گزارش تسنیم، در بخشنامه فرود عسگری به ادارات گمرک آمده است: پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره 70723/91/50201/103/2945/73/121 مورخ 20/4/1391 و 103321/91/95517/103/2945/73/188 مورخ 12/6/1392، به‌پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 4348/210/92 مورخ 21/7/1392 اداره‌کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر حذف دریافت ایران‌کد و برچسب شبنم در سامانه ثبتارش جهت اطلاع و اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال و اعلام می دارد کلیه بخشنامه‌های پیروی فوق الذکر لغو می‌گردند.


برگرفته از
لغو ایران‌کد و شبنم
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه