ما که رفتیم…

نویسنده:

۰۶:۴۴:۴۹

استفاده یونان از واحد پولی اروپا یعنی یورو سبب می‌شود تا ارزش این واحد پول دربازارجهانی تنزل یابد و اقتصاد اروپا بحران‌های بزرگی را شاهد باشد. بحران‌هایی که می‌تواند زمینه را برای فروپاشی اتحادیه و از بین رفتن واحد پولی اروپا فراهم کند.
برگرفته از
اتحادیه اروپا
لینک کوتاه