پردازش ۱/۳۱۵ میلیارد تراکنش پرداخت کارتی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۴

نویسنده:

۰۱:۱۴:۴۰

 

میزان پردازش تراکنش ها در سال 2013، ده درصد کمتر از این رقم و معادل با 1.195 میلیارد تراکنش و مجموع حجم تراکنش ها معادل با 57.5 میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که در حدود نیمی از تراکنش ها (48 درصد) توسط Six Payments پردازش شده است. این گزارش می افزاید تعداد کارت های پردازش شده در سال 2014، دو درصد افزایش یافته و به 25.7 میلیون کارت رسید.

بالاترین ارقام درآمد حاصل از خریدها در 23 دسامبر سال 2014 ثبت شد و Six Payments در حدود 5.6 میلیون تراکنش را با ارزش معادل با 474 میلیون یورو پردازش نموده است. مطابق این آمار در بعد از ظهر 23 دسامبر، بیشترین مقدار تراکنش در دقیقه رخ داده و به 18400 تراکنش رسید.

برگرفته از
تراکنش پرداخت کارتی
لینک کوتاه

دیدگاه