سلفی در صحنه‌های ارتکاب جرم

نویسنده:

۰۶:۰۷:۰۸

الکساندریا آیدوکوویک عکاسی صربستانی است و برای عکس‌هایی که از صحنه‌های جرم می‌گیرد شناخته شده است. اما او خود با صحنه‌های جرم که دارای جزییات ناخوشایندی چون اجساد پیچیده شده در کیسه‌های پلاستیکی هستند هم عکس می‌گیرد و این موضوع برای بسیاری عجیب و ناخوشایند است.

هنگامی که او برای اولین بار پروژه‌اش را در سال 2008 به نمایش گذاشت، پاسخ‌های متفاوتی دریافت کرد. بسیاری از مردم عکس‌های او را که در صحنه‌های ارتکاب جرم در کنار یک جسد ایستاده و یا می‌خندد، توهین آمیز دانستند. اما در فرهنگ امروز که همه عاشق گرفتن سلفی هستند و فکر می‌کنند همه چیز قابلیت ثبت و فیلمبرداری را دارد، این پروژه بسیار مرتبط به نظر می‌رسد.

الکساندریا آیدوکوویک اخیرا در مصاحبه‌ای با وایس در مورد پروژه‌اش این گونه توضیح می‌دهد: "به نظر من، در مورد عکس گرفتن در کنار اشیا خاص یا جایی که مرگ اتفاق افتاده، چیزی مثل «توریسم مرگ» وجود دارد. به همین دلیل، من سعی کردم که خود را در چنین مکان‌ها و صحنه‌هایی قرار دهم و عکس بگیرم تا ببینم مردم چه واکنشی نشان می‌دهند."

او ادامه داد: "من کل این پروژه را به عنوان ثبت نمایشم در بررسی منظر انسان شناسانه پدیده تماشای وقایع مرگ و تصادفات در جامعه مردن امروزی می‌بینم. در مکالمات جنجال برانگیز امروزی دنیای هنر در مورد جدایی فضا در نمایش، فضای بین هنرمند و مخاطب جدا شده است. این پروژه این دو فضا را به هم مربوط می‌کند."

برگرفته از
سلفی
لینک کوتاه

دیدگاه