رتبه بندی IP (محافظت در برابر ورود آب و گرد و خاک) چیست؟

نویسنده:

۰۳:۵۸:۴۵


رتبه بندی IP (محافظت در برابر ورود)
IP 55/58 – این واقعاً یعنی چه؟ رتبه بندی IP یک آزمایش صدور گواهی برای اندازه گیری سطوح مقاومت دستگاه در برابر آب و گرد و غبار است. اولین رقم از رتبه بندی دو رقمی IP نشان دهنده سطح محافظت در برابر مواد جامد مانند گرد و غبار است. دومین رقم نشان می دهد مقاومت دستگاه در برابر آب چقدر است. این اعداد نشان دهنده:

مقاومت در برابر مواد جامد و گرد و غبار

IP0X: بدون محافظت ویژه.
IP1X: محافظت شده در برابر اشیاء جامد با قطر کمتر از ٥٠ میلی متر
IP2X: محافظت شده در برابر اشیاء جامد با قطر کمتر از ١٢.٥ میلی متر
IP3X: محافظت شده در برابر اشیاء جامد با قطر کمتر از ٢.٥ میلی متر
IP4X: محافظت شده در برابر اشیاء جامد با قطر کمتر از ١ میلی متر
IP5X: محافظت شده در برابر گرد و غبار، ورود محدود (بدون مواد ته نشین شده مضر).
IP6X: ممانعت از ورود گرد و غبار.


مقاومت در برابر آب

IPX0: بدون محافظت ویژه
IPX1: محافظت شده در برابر قطرات آب.
IPX2: محافظت شده در برابر قطرات آب زمانی که تا ١٥ درجه از وضعیت عادی خود کج شده باشد.
IPX3: محافظت شده در برابر پاشش آب.
IPX4: محافظت شده در برابر ترشح آب.
IPX5: محافظت شده در برابر پاشش آب با فشار.
IPX6: محافظت شده در برابر پاشش مداوم و پر فشار آب.
IPX7: محافظت شده در برابر اثرات غوطه ور کردن.
IPX8: محافظت شده در برابر فرو بردن در زیر آب.

برگرفته از
رتبه بندی IP (محافظت در برابر ورود)
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه

1 دیدگاه برای “رتبه بندی IP (محافظت در برابر ورود آب و گرد و خاک) چیست؟”