فرش ایرانی برای جام جهانی فوتبال

نویسنده:

۰۹:۵۲:۵۱
آقای کاظمی حامد در توضیح این فرش می‌گوید: «برای اولین بار در سال ١٩٩٨ برای جام جهانی فرانسه این فرش را بافتم که به دست آقای سپ بلاتر به زین الدین زیدان مرد سال فوتبال هدیه داده شد.»

کاظمی حامد پس از جام جهانی فرانسه برای جام جهانی سالهای ٢٠٠٢ کره و ژاپن و ٢٠٠٦ آلمان و ٢٠١٠ آفریقایی جنوبی فرش بافته است و در حال حاضر نیز برای جام جهانی ٢٠١٤ برزیل در حال بافتن فرش است.

بافنده فرش جام جهانی می‌گوید: «تمام بزرگان و دولتمندان ایران و ژاپن گره‌های نمادین به این فرش زده‌اند و نماد اصلی این فرش پیام رسان صلح و دوستی در جهان است.»

کاظمی حامد می‌گوید که هر چهار سال یکبار برای جام جهانی فوتبال فرشی را در معرض نمایش عموم جهان می‌گذارد.

منبع: BBC

برگرفته از
فرش ایرانی
لینک کوتاه
برچسب ها