آبشارهای یخزده نیاگارا

نویسنده:

۱۱:۰۴:۲۱

سال گذشته نیز با یخبندان بی سابقه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاد، آبشارهای نیاگارا (که معمولا 567,811 لیتر آب در هر ثانیه از آن‌ها فرو می‌ریزد) یخ زدند و سوژه عکاسی بی همتایی به وجود آوردند.
عکس‌هایی که امسال گرفته شده، این آبشارها و فضای اطراف آن را در حالی در برف و یخ پوشیده شده‌اند، نشان می‌دهد. امسال دمای هوا در این منطقه به 25 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید و اولین طوفان قطبی فصل هم به زودی در این شرق آمریکا اتفاق خواهد افتاد.

یکی از بازدیدکنندگان آبشارها، صحنه آبشارهای یخزده را شگفت انگیز توصیف می‌کند: "این حس به من دست داد که طبیعت بسیار بزرگ‌تر از ماست" و بازدیدکننده دیگری می‌گوید: "من دیگر نمی‌توانم بینی‌ام را حس کنم، فکر کنم آن را از دست داده‌ام!"
یکی از مسئولین آبشارهای نیاگارا به یو.اس.ای تودی گفت: "توجهی که آبشارهای یخزده به خود جلب کرده، بازدیدکننده‌های بسیاری را به این منطقه کشانده تا آبشارهای نیاگارا را در پوشش زمستانی با شکوه خود ببینند."


آبشارهای نیاگارا در حالی که قسمتی از آن‌ها یخ زده است

آبشارهای یخزده
بازدیدکنندگانی که به تماشای آبشارهای نیگارا آمده‌اند
سال گذشته آبشارهای یخزده نیاگارا با نورهای رنگارنگ تزیین شدند
تزیین آبشارهای نیاگارا با نورهای رنگارنگ
بازدیدکنندگان آبشار نیاگارا
آبشارهای یخزده

 
برگرفته از
آبشار نیاگارا
لینک کوتاه

دیدگاه