اعتماد، عامل کلیدی برای پرداخت‌های موبایلی و مشتریان

نویسنده:

۰۹:۰۱:۲۴

ممکن است درباره پرداخت‌های موبایلی اخبار زیادی منتشر شود، اما هم چنان روند گسترش پرداخت‌های موبایلی برای بانک‌ها، فروشگاه‌ها، توسعه دهندگان و بازاریابان برنامه‌های پرداخت موبایلی یک چالش محسوب می‌شود. بنابراین همگی دست اندرکاران این حوزه باید به این سوال پاسخ دهند که «برای افزایش نرخ گسترش پرداخت موبایلی چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟»

  • جلب اعتماد مشتری: گسترش و توسعه واقعی منوط به یک مورد است، «اعتماد»، مشتریان به پرداخت های موبایلی مطمئن نیستند و این مانعی برای بسیاری از ارائه کنندگان خدمات پرداخت الکترونیکی است. در واقع کسب اعتماد مشتری تنها در امنیت مسائل مالی نباید کسب گردد، بلکه مشتریان باید بتوانند علاوه بر اینکه به تراکنش های خود و امن بودن آن ها مطمئنند، به پشتیبانی های لازم و دریافت پاسخ های مناسب در هنگام وقوع مسائل مختلف توسط ارایه دهندگان برنامه های پرداخت موبایلی نیز اطمینان کامل داشته باشند. مشتریان انتظار دارند؛ چه مشکل ساده ای در تراکنش پیش بیاید و چه مسئله بزرگتری در میان باشد، در هنگام بروز هر گونه مشکل در برنامه های پرداخت موبایلی، ارائه کنندگان خدمات پرداخت الکترونیکی قادر باشند آن رخداد را برطرف نمایند. متاسفانه در حال حاضر، این اعتماد در مشتریان وجود ندارد.
  • حمایت از مشتری: بنابراین می توان گفت حمایت از مشتری در حین انجام تراکنش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید برای رفع مشکلات سرویس ها، پشتیبانی های مناسب ارائه شود و در واقع گسترش سرویس پرداخت موبایلی هر برند در گرو این چاره اندیشی هاست. در حال حاضر، دو امر خرید مطمئن و ارائه پشتیبانی مناسب، گزینه هایی غیر قابل انکار در انتخاب یک برند توسط مشتریان است، به همین دلیل مشتریان از این که به واسطه ارایه پشتیبانی نامناسب از سوی یک برند، آن را رها کنند و به جمع مشتریان دیگر برنده بپیوندند، هیچ ابایی ندارند.

به تازگی مطالعه ای صورت گرفته که در نتایج آن آمده است موبایل تاثیر فزاینده ای در چگونگی احساس خریدکنندگان درباره یک برند دارد و این تصویر ذهنی در شکل دهی خریدهایشان بسیار موثر است. در حقیقت، اگر خریداران مجبور شوند در حین انجام فرایند خرید، کار خود را متوقف نمایند؛ (به ویژه هنگام انجام تراکنش پرداخت) یکی از هر چهار خریدکننده دیگر، نه تنها از انجام خرید منصرف می شود؛ بلکه به این نتیجه می رسند که دیگر از آن شرکت ارائه کننده خدمات استفاده نکنند.

اعتماد یعنی به یک برند اعتقاد داشتن و این که بدانیم در تمامی فرایند انجام خرید، کلیه نیازهای مشتری توسط سرویس دهی مناسب مرتفع می شودو زمانی که مشتری حمایت از خود را در حین استفاده از برنامه و هنگام انجام تراکنش پرداخت تجربه می کند؛ پیامدهای بسیار مثبتی در انتظار از آن برند وجود دارد. برای مثال: توصیه ها و پیشنهادات درون برنامه ایی دریافت می کنند که 23 درصد منجر به افزودن کالاهای بیشتری به سبدهای خرید می شود و 3 درصد نیز زمان بیشتری را صرف گشتن در آن برنامه می نمایند؛ به ویژه اگر حمایت بیشتری را احساس نمایند.

کلید موفقیت در پرداخت های موبایلی، جلب اعتماد مشتری است. زمانی که مشتری به حمایت نیاز دارد؛ نمی توان اعتماد را خدشه دار کرد و می بایست برای رفع آن مشکل مصمم بود. اگر مشتریان مجبور گردند؛ خارج از برنامه پرداخت های موبایلی از شرکت ارائه کننده کمک بگیرند؛ در واقع تجربه ای همراه با شکست رقم خورده است.

شاپرک

برگرفته از
پرداخت‌های موبایلی
لینک کوتاه

دیدگاه