روزهای خوش بازارها در «تجارت فردا»ی 65

نویسنده:

۰۷:۴۹:۵۸

مهم‌ترین پرونده این هفته تجارت فردا مربوط به مانموهان سینگ، نخست وزیر هند است که مصلح بزرگ اقتصادی این کشور نیز لقب گرفته. در این پرونده محمد مهدی بهکیش با جواد شیرازی، مشاور ایرانی سینگ، گفت‌وگویی درباره اینکه آیا می‌توان از تجربه هند برای اصلاحات اقتصادی در ایران استفاده کرد، انجام داده است. 
در این شماره پرونده‌ای با عنوان «روزهای خوش بازارها» منتشر شده که مطالبی در مورد مسیر کنونی نقدینگی، بررسی میزان ریسک بازارها و بازدهی بازارها در ماه‌های گذشته در آن یافت می‌شود. 
جزئیات طرح مسکن اجتماعی – طرح جایگزین مسکن مهر- نیز در پرونده‌ای در همین رابطه به چاپ رسیده و نقدهای وارده بر این طرح و شکل اجرای آن نیز بررسی شده است. 
گفت‌وگویی با معاون وزیر امور خارجه در مورد چشم انداز مذاکرات هسته‌ای در قالب پرونده ژنو نیز یکی دیگر از مطالب چاپ شده در این شماره «تجارت فردا» است.

برگرفته از
تجارت فردا
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه