آیا دیوارنگاره‌ای باستانی یک کشیش زن را به تصویر می‌کشد؟

نویسنده:

۰۴:۳۶:۰۹

محققان سال‌ها بر سر دیوارنگاره‌ای به نام «فراکچیو پانیس»، که هفت پیکره را که بر سر میزی نشسته‌اند و غذا می‌خورند به تصویر می‌کشد، اختلاف نظر داشته‌اند. این دیوارنگاره مراسم عشاء ربانی را نشان می‌دهد و یکی از پیکره‌ها در حال تقسیم کردن نان است. دنزی لوییس، یکی از استادان مطالعات مذهبی در دانشگاه براون رودآیلند می‌گوید: "اگر به این دیوارنگاره به صورت عرف مساله نگاه کنیم، پیکره‌ای که در میانه تصویر و در حال تقسیم نان دیده می‌شود باید مرد باشد، زیرا زنان نمی‌توانند رهبری مراسم عشاءربانی را بر عهده بگیرند و نان را تقسیم کنند." اما او معتقد است که کسی قسمتی از رنگ روی صورت این پیکره را تراشیده تا آن را تاریکتر جلوه داده و نشان دهد که این پیکر ریش دارد. اما بسیاری از محققان نظریه او که پیکره‌های نشان داده شده در این تصویر همه جامه‌های زنانه بر تن دارند را تأیید می‌کنند. لوییس معتقد است که این تصویر لزوما مراسم عشاء ربانی نیست: "این تصویر تنها به این دلیل مراسم عشاء ربانی خوانده شد که فکر پدر مقدس کاتولیکی که در قرن نوزدهم این دیوارنگاره را کشف کرد، با دیدن صحنه غذا خوردن سریعا به سمت مراسم عشاءربانی کشیده شده است. من کاملا معتقدم که یک زن در این تصویر نشان داده شده؛ اما هیچ سندی دال بر این که این زن یک کشیش و روحانی است، وجود ندارد. ممکن است این زن در حال برگزاری ضیافت تدفین باشد."

علیرغم این موضوع که این نقاشی یک زن کشیش را به تصویر می‌کشد یا نه، در هر صورت، این تصویر زنیست که نقشی فعال در مراسمی مذهبی در سال‌های اولیه مسیحیت دارد.

 

برگرفته از
دیوارنگاره‌ای باستانی
لینک کوتاه

دیدگاه